Header image  
ośrodek psychologiczny  
line decor
  STRONA GŁÓWNA  ::  
line decor
   
 
cennik:

Konsultacja indywidualna (do 1,5h) - 150 zł
Terapia indywidualna (do 1,5h) - 150 zł
Terapia małżeńska(do1,5h)- 150 zł


Mediacje:
Na podstawie rzeczywistego nakładu pracy mediatora mierzonego liczbą godzin poświęconych mediacji oraz godzinową stawką jego wynagrodzenia uzgodnioną ze stronami.
Koszt spotkania wstępnego - 150 zł
Koszt jednego posiedzenia mediacyjnego - 100zł za 1h
Koszt projektu ugody i protokołu - 100 zł / 1 arkusz A4